Česko-polské euroregiony zasedaly v polském sejmu

3
Ve středu dne 22.5.2024 se konalo v polském sejmu ve Varšavě první zasedání poslanecké pracovní skupiny pro česko-polskou přeshraniční spolupráci.
 
Pracovní skupinu pro česko-polskou přeshraniční spolupráci vede paní poslankyně Iwona Małgorzata Krawczyk, která byla zvolena za Dolní Slezsko. V této skupině jsou členy další poslanci, kteří mají velice blízko k česko-polské přeshraniční spolupráci, jako např. Marek Chmielewski, bývalý dlouholetý starosta města Dzierżoniów, Sylwia Bielawska, bývalá místostarostka města Wałbrzych nebo paní Monika Wielichowska z Nowe Rudy, která je aktuálně místopředsedkyní polského sejmu. Iniciativa na vznik této pracovní skupiny vzešla díky neexistenci mezivládní dohody mezi záchrannými službami, kterou se snaží dlouhodobě prosadit ESÚS NOVUM, jehož je Euroregion Glacensis spoluzakladatelem. Na tomto prvním zasedání česko-polské euroregiony a ESÚS NOVUM představily svou činnost a zároveň upozornily na některé zásadní problémy na hranici, kterými se nyní bude pracovní skupina zabývat. Výstupem jednání jsou tři oblasti, a to snaha o posun uzavření mezivládní dohody o přeshraničních zásazích záchranných služeb, řešení přeshraničních železničních spojení a řešení problémů s vysíláním polských žáků základních a středních škol na zahraniční návštěvy do ČR. Po skončení zasedání měli účastníci možnost shlédnout prostory sejmu a senátu a byli pozdraveni přímo z jednacího sálu toho času předsedající paní Monikou Wilichowskou. Zároveň se v prostorách sejmu mohli setkat s dalšími poslanci a senátory. Za euroregion Glacensis se zúčastnil setkání pan Jaroslav Štefek, sekretář české části, Bernadeta Tambor, ředitelka polské části a Tomasz Kiliński, člen Rady polské části.  

Zasedání poslanecké pracovní skupiny ve Varšavě

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou