Informace k FMP

1.11.2011

Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.11.2011vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele, Příručka pro Konečné uživatele a Smlouva o dofinancování. Změny se týkají především aktualizace sankcí za porušení podmínek VZMR a povinnosti udržitelnosti mikroprojektů a dále byly provedeny další drobné změny a zpřesnění citací na základě získaných zkušeností z dosavadního průběhu Fondu. Dále je zveřejněna nová příloha Směrnice pro žadatele tj. Kalkulace předpokládaných příjmů mikroprojektu.
 
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele  je platná od 1.11.2011. Seznam změn provedených ve Směrnici pro žadatele naleznete v evidenci revizí.

Informujeme zároveň o zveřejnění nového formuláře Monitorovací zprávy o zajištění udržitelností. U mikroprojektů u kterých je vyžadováno zajištění udržitelnosti po dobu pěti let od ukončení realizace, je nutné vyplnění formuláře Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti a tj. jednou ročně a následně předložit Správci FMP. Koneční uživatelé budou o této záležitosti informováni sekretariátem FMP vždy při ukončení vyúčtovaní mikroprojektu.
  
Správce FMP informuje zároveň o zveřejnění platné verze Metodické příručky způsobilých výdajů a aktualizaci rubriky Dotazy a odpovědi.
Dále Správce FMP informuje o zveřejnění dopisu ministra pro místní rozvoj ke stanovení hodnotících kriterii.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou