Správa KRNAP získala prestižní ocenění Mosty 2011

15.3.2012

Dlouhodobě významný partner RDA Správa Krkonošského národního parku ve Vrchlabí získala prestižní Cenu Mosty 2011, kterou navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je vyhlašovatelem těchto cen, které se udělují za mimořádný čin, projekt nebo osobnosti, jenž významným způsobem zlepšují postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením v ČR.

Letošní 9. ročník slavnostního udílení cen MOSTY se konal 15. 3. 2012 v pražském Top Hotelu Praha. Záštitu nad letošním ročníkem převzal primátor hl.m. Prahy Bohuslav Svoboda. Do letošního ročníku bylo nominováno přes šest desítek projektů, aktivit, osobností a subjektů.

Cenu Mosty 2011, resp. první místo v kategorii Instituce veřejné správy získala Správa Krkonošského národního parku za projekt Krkonoše bez bariér. Národní rada pro zdravotně postižené tak ocenila letitou aktivitu Správy KRNAP o zpřístupnění Krkonoš hendikepovaným spoluobčanům.

Ocenění převzal z rukou patronky akce, paní Livie Klausové, ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka spolu s autorem projektu Krkonoše bez bariér Michalem Skalkou. „Toto ocenění je pro nás velikou motivací. Vážíme si této zpětné vazby, která nás utvrzuje v tom, že aktivity, které děláme mají smysl. Již nyní pracujeme na dalších, které, věřím, hendikepovaní návštěvníci hor uvítají,“ uvedl ředitel Hřebačka.

Záměrem projektu Krkonoše bez bariér bylo vytipování, zmapování a vyznačení vybraných tras pro hendikepované a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci některých objektů Správy KRNAP (bezbariérové vstupy a toalety) a cest. Pracovníci Správy KRNAP v první fázi vytipovali deset tras, které byly vhodné pro cílovou skupinu bez nutnosti stavebních zásahů. Tyto trasy za aktivní spoluúčasti hendikepovaných zmapovali, popsali, zanesli do mapového podkladu, uveřejnili tyto informace na internetu, vybavili turistickou infrastrukturou vhodnou pro cílovou skupinu, vyznačili v terénu a následně propagovali. Na projekt Krkonoše bez bariér navazují další projekty.

V letošním roce k původně deseti trasám přibude dalších sedm, které projekt nynějších 33 km bezbariérových tras rozšíří o dalších přibližně deset kilometrů.

Projekt Krkonoše bez bariér s celkovým rozpočtem bezmála jeden milion korun byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
01. Předávání ceny02. Předání ceny řediteli KRNAP Hřebačkovi03. Cena Mosty04. Fotografie z terénu - místo realizace projektu05. Fotografie z terénu - místo realizace projektu06. Fotografie z terénu - místo realizace projektu

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou