Výzva pro mikroprojekty do 31.10.2019

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
připomínáme Vám termín nejbližší výzvy pro překládání projektových žádostí do Fondu mikroprojektů. Žádost o dotaci na mikroprojekt je možné předložit do čtvrtka 31.10.2019 přes monitorovací systém na adrese https://mseu.mssf.cz
 
Tato výzva je určena pro mikroprojekty:
 
v rámci prioritní osy 4
 
- v rámci prioritní osy 2 - s podmínkou, že projekty v PO2 musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou".
Zároveň upozorňujeme, že v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři!
 
Veškeré informace a termíny k výzvám jsou uvedeny zde.
 
 
Sekretariát FMP
 
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou