COVID-19 a dopad na projekty

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé a koneční uživatelé,
 
v této sekci jsou zveřejněny informace spojené s problematikou COVID-19 a jeho dopadem na realizaci projektů.
 
V souvislosti s problematikou Covid-19 a realizací projektů v tomto období si dovolíme zdůraznit informaci, že aktivity, které byly v projektech plánovány jako dvoustranné, společné, nelze realizovat jednostranně bez účasti partnera/ů z druhé strany hranice. Pro úpravy formy realizace naplánovaných aktivit doporučujeme vždy kontaktovat manažera FMP, který projekt administruje, a probrat s ním přípustné formy realizace aktivit v době restrikcí.
 

V případě, že není možné realizovat aktivity v původně plánovaném termínu, je třeba nejprve zvážit posun časového harmonogramu realizace aktivit projektu, omezení počtu účastníků nebo změnu formy aktivity. V případě posunu časového harmonogramu je možné také prodloužit termín realizace mikroprojektu prostřednictvím žádosti o změnu podané přes monitorovací systém MS2014+. V případě, že výše uvedené varianty nebudou možné, prosíme o individuální konzultace se Správcem FMP za účelem nalezení náhradních možností realizace aktivit projektu.

Konečný uživatel je povinen vyvinout maximální úsilí pro minimalizaci finančních dopadů zrušení akcí. Veškeré storno poplatky a vícenáklady spojené s nezbytnými opatřeními v oblasti prevence proti šíření koronaviru budou posuzovány individuálně na základě žádostí o změny (vyjma pravidel stanovených v Programové dokumentaci, která zůstávají nadále v platnosti).

Problematika týkající se způsobilosti výdajů je uvedena níže v programových doporučeních (body 2, 3, 4).

 
Programová doporučení:
 
 
 
Dopad na veřejné zakázky:
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou