Informace o projektu FMP

Logo Interreg 2021-2027
 

"Fond malých projektů Euroregionu Glacensis, cíl 4.2"

je realizován pod číslem projektu

CZ.11.04.02/00/23_009/0000061

Hlavní cíl projektu a výsledky projektu:

Fond malých projektů je součástí Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, který je realizován v celém česko-polském příhraničí. Euroregion Glacensis je přímo určen jako Správce pro implementaci FMP v EG v období 2021-2027. Hlavním cílem FMP v EG je nadále rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů.
 

Stručný popis projektu:

Zajištěním činností potřebných k úspěšné implementaci Fondu malých projektů v programovém období 2021-2027 a prostřednictvím podpory jednotlivých malých projektů dojde ke spolupráci zúčastněných institucí a obyvatel, k posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva a k vytváření trvalých kontaktů. Úspěšnou implementací FMP v EG projekt přispěje k uskutečnění a podpoře celé řady společných záměrů a klíčových aktivit prostřednictvím vhodných subjektů z obou stran hranice, jejichž zaměření naplňuje programovou prioritu 4 "Spolupráce institucí a obyvatel" v rámci Programu INTERREG na území Euroregionu Glacensis.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou