Inwestycje

Logo_cz_pl_eu_barevne

Budowa infrastruktury turystycznej

Częściowe zwiększenie odwiedzalności może zostać osiągnięte poprzez realizację dobrej wspólnej a w szczególności transgranicznej promocji. Jednak to tylko nie byłoby wystarczające dla wyraźnego zwiększenia liczby odwiedzających, dopiero w połączeniu z budową nowej infrastruktury turystycznej i nowych atrakcji turystycznych pozwoli to na zatrzymanie turystów w regionie. W celach uatrakcyjnienia produktu turystycznego wybrano inwestycje, które znacząco przyczynią się do rozwoju turystyki.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou