Výzva, termíny FMP

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

 

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

 

Euroregion Glacensis jako Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

vyhlásil dnem 5.5.2016 kontinuální výzvu k předkládání žádostí o dotaci na mikroprojekty.

Jedná se o jednu kontinuální výzvu na celé dotační období, příjem žádostí je průběžný.

Projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených jednotlivých kol této výzvy.

O přidělení dotace bude rozhodovat Euroregionální řídící výbor.

Pro naplnění podmínek a cílů, které jsou definovány pro FMP, bude Správce Fondu vždy pro každé kolo výzvy usměrňovat tematické zaměření předkládaných mikroprojektů.

 

Zpracování projektové žádosti:

Vhodní žadatelé předkládají projektové žádosti o dotaci na mikroprojekt včetně všech povinných příloh, zpracované v souladu se Směrnicí pro žadatele, prostřednictvím webového portálu MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz

Dokumentace:

Hlavním dokumentem je Směrnice pro žadatele pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis včetně všech příloh. Tento dokument je ke stažení v sekci Žadatel“.

Projektové žádosti musí být dále předloženy a realizovány v souladu s regionálními strategiemi a koncepcemi, mj. také v souladu se Strategií Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis pro období 2014-2020. Tato strategie je ke stažení v sekci "Žadatel".

GDPR:

Informace o způsobu zpracovávání osobních údajů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko si můžete přečíst zde.

 

Termíny výzev:  

8. kolo výzvy FMP (PO 2 - indikátor "elementy bohatství"): 

Ode dne 9. 12. 2019 byla vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádosti do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 2 s podmínkou, že projekty v PO2 musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou" (v případě mikroprojektu typu A musí tento indikátor naplňovat oba/všichni partneři).

Nejzazší termín pro podání žádosti byl stanoven do 31. 3. 2020.

Zasedání členů EŘV, kteří budou rozhodovat o schválení předložených projektů, se uskuteční dne 23. 6. 2020

 

8. kolo výzvy FMP (PO 4):

Od 1. 11. 2019 je vyhlášena výzva pro předkládání projektových žádosti do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis do prioritní osy 4 „Spolupráce institucí a komunit“. Vzhledem k celorepublikovým opatřením týkajícím se koronaviru si Vás dovolujeme informovat, že po domluvě obou národních stran Euroregionu Glacensis jsme se rozhodli prodloužit termín pro předkládání projektových žádostí.

Původně stanovené ukončení výzvy k 30. 4. 2020 prodlužujeme o dva měsíce, tj. nejzazší termín pro podání projektové žádosti do této výzvy je do 30. 6. 2020.

Zasedání členů EŘV, kteří budou rozhodovat o schválení předložených projektů, se uskuteční cca v listopadu 2020. Do tohoto termínu nesmí předložené žádosti pro toto kolo ukončit realizaci předloženého mikroprojektu.

Termíny Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis: dne 5.5.2016

Kolo výzvy

Zahájení kola výzvy

Ukončení kola výzvy

Termín zasedání EŘV

Podmínky

1.

5.5.2016

15.7.2016

25.10.2016

bez omezení

2.

16.7.2016

30.11.2016

14.3.2017

s omezením - pouze pro „nové žadatele“

3.

1.12.2016

31.3.2017

29.6.2017

s omezením - délka realizace mikroprojektu max. 12 měsíců

4.

 1.4.2017

31.10.2017

23.2.2018 

s omezením - pouze pro mikroprojekty typu B a C

5. (mimořádné - PO 2)

 26.2.2018

30.5.2018

1.10.2018 

 s omezením - pouze na polské straně a pro mikroprojekty v prioritní ose 2 (typ A s PL VP; typ B s PL žadatelem a partnerem z jiného euroregionu; typ C s PL žadatelem)

5. (PO 4)

1.11.2017

30.9.2018

14.2.2019 

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

6.

 1.10.2018

30.5.2019

 11.10.2019

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

7.

31.5.2019

31.10.2019

13.3.2020 - ZRUŠENO! bude stanoven nový termín

s omezením - mikroprojekty v prioritní ose 4 + mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou

8. (PO 2)

9.12.2019 

31.3.2020 

 23.6.2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 2, které musí přispívat pouze k plnění výstupového indikátoru 91002 "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou"

8. (PO 4)

 1.11.2019

původně 30.4.2020 - prodlouženo do 30.6.2020

 listopad 2020

s omezením - pouze mikroprojekty v prioritní ose 4 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

Projektové záměry je možné osobně konzultovat v sídle Správce FMP v Rychnově nad Kněžnou po předchozí telefonické domluvě na čísle 494 534 615. Konzultace jsou poskytovány bezplatně.

U Fondu mikroprojektů není povinné předem zasílat projektové záměry prostřednictvím formuláře jako u individuálních projektů "velkého" Programu Interreg V-A a zároveň nejsou povinné osobní konzultace. Osobní konzultace v rámci FMP jsou však doporučovány.

Doporučujeme žadatelům, aby si na konzultaci připravili formulář „Konzultační list projektového záměru“. Formulář je k dispozici v sekci Žadatel. Konzultační list není podmínkou pro konzultaci, ale jeho vyplněním a předložením bude usnadněna konzultace Vašeho projektového záměru.

 

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech na česko-polské hranici v rámci Fondu mikroprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

 
Pro žadatele,  kteří připravují partnerský mikroprojekt (typ B) s partnerem z území jiného euroregionu, je důležité mít přehled o termínech předkládání projektových žádostí a zasedání EŘV v euroregionu svého partnera. Partneři připravující partnerský mikroprojekt tak mohou po seznámení se s termíny Fondu mikroprojektů v obou "jejich" euroregionech snadněji naplánovat zahájení a dobu realizace mikroprojektu s ohledem na termíny předložení žádosti o dotaci u "svého" Správce Fondu a její projednání příslušným EŘV.

Termíny FMP v jednotlivých euroregionech jsou ke stažení zde - aktualizované ke dni 12.12.2019.

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.