Euro Region
Čeština English

Nabory, terminy FMP

logo czpl pl@2x

 

Ogłoszenie FMP w Euroregionie Glacensis

Euroregion Glacensis jako Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis pragnie poinformować, że w dniu 1. 11. 2023 r. został ogłoszony nowy Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Glacensis na lata 2021-2027 w ramach Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Fundusz Małych Projektów będzie realizowany do 2029 roku.

Zarządzający Funduszem Małych Projektów w Euroregionie Glacensis będzie ogłaszał poszczególne nabory do składania wniosków o dotację dla małych projektów. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje Euroregionalny Komitet Sterujący. W celu spełnienia warunków i celów określonych dla FMP, Ządzający FMP może ukierunkowywać zakres tematyczny składanych małych projektów.

 

 PRIORYTET 4 "WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW", cel 4.2

 

 Nabór  Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru   Termin EKS Warunki naboru 
 1. nabór  1.11.2023 29.2.2024 11.6.2024  bez ograniczeń
 2. nabór  1.3.2024 30.6.2024  listopad 2024   bez ograniczeń
 3. nabór        

 

 PRIORYTET 2 "TURYSTYKA", cel 2.1

  
 Nabór  Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru   Termin EKS Warunki naboru 
 1. nabór 28.3.2024 31.5.2024  wrzesień 2024
ustalona alokacja na
poszczególne działania 
 2. nabór        
 3. nabór        
Tisknout stránku Drukuj stronę      
Szybkie linki
Fond mikroprojektů
Česko-polská Hřebenovka - východní část
Regional Development Agency
Facebook Euroregionu Glacensis
Youtube kanál Euroregionu Glacensis
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM