Euroregion Glacensis

Místa plná
Rozhledů Více o rozhlednách
Regionální sdružení Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis a Sdružení měst Kladské oblasti, dále nazývaná stranami, podporujíce ideu transhraniční spolupráce, podporujíce ideu evropské jednoty, ve snaze o rozvoj přátelských a vzájemně výhodných kontaktů mezi Českou Republikou a Polskou republikou, pečujíce o zachování společného kulturního dědictví pohraničních území a současně berouce v úvahu ustanovení "Evropské rámcové úmluvy o spolupráci přesahující hranice mezi územními celky a orgány", přijaté radou Evropy v Madridu 21. května 1980 rozhodly vytvořit Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.

Aktuality

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou