10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis


Dne 15. ledna 2013 se v Hotelu Srebrna Góra v Polsku konalo 10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 37 projektů v celkovém objemu dotace 623.004,34 euro. Dále EŘV schválil termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 11.EŘV a to max. do 31.8.2014.

Seznam schválených projektů naleznete ZDE

Následující sběr projektových žádostí pro 11. zasedání EŘV je stanoven do 15.2.2013 do 12.00 hodin.

11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů pro OPPS 2007 - 2013 se bude konat ve dnech 20.-21.5.2013.

10. zasedání EŘV

IMG_484710.EŘV-Srebrna Góra  15.1.2013 01810.EŘV-Srebrna Góra  15.1.2013 017

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou