11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis


Dne 21. května 2013 se v Hostinci u Hubálků v Kostelecké Lhotě konalo 11. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 39 projektů v celkovém objemu dotace 661.144,46 EUR.
Průběžná výzva pro FMP v Euroregionu Glacensis je pozastavena.
Seznam schválených mikroprojektů naleznete ZDE

11-EŘV

11. EŘV Kostelcká Lhota 01311. EŘV Kostelcká Lhota 007

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou