9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

19.6.2012

Dne 19. června 2012 se v Hotelu Kolštejn v Branné konalo 9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 38 projektů v celkovém objemu dotace 652.882,63 euro.

Seznam schválených projektů naleznete ZDE

Následující sběr projektových žádostí pro 10. zasedání EŘV je stanoven do 31.10.2012 do 12.00 hodin.

10. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů pro OPPS 2007 - 2013 se bude konat ve dnech 14.-15.1. 2013.

EŘV zároveň stanovil termín sběru projektových žádostí pro 11. zasedání EŘV, a to do 15.2.2013 do 12.00 hodin.
9.EŘV - 18.-19.6.2012
9.EŘV - 18.-19.6.2012
9.EŘV - 18.-19.6.2012

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou