8. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

20.1.2012

Dne 20. ledna 2012 se v Hotelu Harenda v Ludwikowicach (Polsko) konalo 8. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česka Republika - Polsko pro období 2007 - 2013. Na tomto výboru bylo schváleno 36 projektů v celkovém objemu dotace 615.746,65 euro.

Následující sběr projektových žádosti pro 9. zasedaní EŘV je stanoven do 16.3.2012 do 12.00 hodin.

9. zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondů mikroprojektů pro OPPS 2007 - 2013 se bude konat dne 19.6. 2012.

EŘV zároveň stanovil termín sběru projektových žádosti pro 10. zasedaní EŘV, který byl stanoven do 31.10.2012 do 12.00 hodin.

Přehled schválených projektů ke stažení ZDE

8. zasedaní EŘV

8. zasedaní EŘV8. zasedaní EŘV8. zasedaní EŘV

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou