Bývalý předseda euroregionu p. Jiří Hanuš převzal ocenění

Dne 27. června 2017 bylo osobně sekretářem sdružení Euroregionu Glacensis p. Jaroslavem Štefkem, za přítomnosti místostarosty města p. Bergmanna a tajemnka p. Fišera, v prostorách Městského úřadu v Červeném Kostelci 
uděleno ocenění panu Ing. Jiřímu Hanušovi
za dlouholetý přínos pro rozvoj Euroregionu Glacensis.

Ocenění bylo předáno v souvislosti významného výročí euroregionu - 20. výročí od založení sdružení. Ing. Jiří Hanuš byl zvolen předsedou sdružení v roce 2002.

 

IMG_20170627_125709IMG_20170627_125810
Pan Jiří Hanuš se významně angažoval ve veřejné sféře: 
V roce 1990 byl zvolen starostou města Červený Kostelec.  V komunálních volbách roku 1994, 1998, 2002, 2006 a 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Červený Kostelec za KDU-ČSL. Profesně se k roku 1998 uvádí jako starosta, následně roku 2002 a 2006 coby poslanec a roku 2010 jako důchodce.

Ve volbách v roce 2002 byl zvolen do poslanecké sněmovny za KDU-ČSL (volební obvod Královéhradecký kraj.  Byl členem zemědělského výboru sněmovny. Mandát poslance obhájil ve volbách v roce 2006. Stal se místopředsedou zemědělského výboru a členem volebního výboru. V letech 2007-2010 navíc zasedal v rozpočtovém výboru (v letech 2009-2010 jako jeho místopředseda). Ve sněmovně setrval do voleb v roce 2010.

Funkci předsedy Euroregionu Glacensis zastával v roce 2002.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou