Červnové číslo zpravodaje právě v distribuci

Vážení čtenáři euroregionálního zpravodaje, právě v těchto dnech vychází další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 2/2017. 
 
A co v něm naleznete?
 
1_Zpravodaj 2_2017 CZ Page 1Přinášíme článek o návštěvě hejtmana Královéhradeckého kraje v euroregionu, Pardubický kraj navštívil maršálek Dolnoslezského vojvodství. V červnu zavítali starostové z členských obcí a měst Euroregionu Glacensis do sídla evropských intitucí - do Štrasburku - nejen o této akci, ale i o europoslancích, kteří tuto návštěvu zprostředkovali - se můžete dočíst na stránkách  4 - 5. Na stranách 10 - 11 naleznou příznivci cyklotustiky kompletní jízdní řády cyklobusů a vlaků na rok 2017. Nově byla do zpravodaje zahrnuta rubrika, kterou bude pravidelně poskytovat Společný sekretariát Programu Interreg V-A ČR - tentokrát je na téma právě spuštěné  propagační kampaně programu. Dále nabízíme zpravodajství z právě realizovaných projektů partnerských měst a obcí - např. Pieszyce a Bohuslavic n. M a Nové Paky, Meziměstí a Mieroszowa. Jako nový člen se zde představili Teplice nad Metují. V Jánských Lázních roste stezka v korunách stromů - více informací poskytl starosta p. Hradecký.
 
 
 
     

Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách,

v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení

a také je k dostání ve všech informačních centrech.

 

 

Vydání zpravodaje je spolufinancováno z projektu č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000054 s názvem Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou