Češi a Poláci podepsali dohodu o spolupráci na projektu FMP

 
DSC_6381Dne 24. září 2015 se v Janských Lázních konala závěrečná konference projektu Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis 2007 - 2013. V rámci této konference se uskutečnil slavnostní podpis  Dohody o spolupráci na zastřešujícím projektu Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro období 2014 - 2020. Podpisem byla zahájena další sedmiletá česko-polská spolupráce v oblasti implementace prostředků EU, kdy vedoucím partnerem zastřešujícího projektu bude i nadále česká část Euroregionu Glacensis a projektovým partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Žadatelům se tak otevírá možnost čerpání nových finančních prostředků na projekty přeshraniční spolupráce. Program bude po schválení dokumentace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR spuštěn počátkem roku 2016.

 

DSC_6387
zleva -
Stanislaw Longawa - místopředseda představenstva sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Bernadeta Tambor - ředitelka kanceláře sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Czeslaw Krecichwost - předseda představenstva sdružení Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Petr Hudousek - předseda sdružení Euroregionu Glacensis
Jaroslav Štefek - sekretář sdružení Euroregionu Glacensis
 
 
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou