Česko-polský workshop o pevnostních objektech

Logo_cz_pl_eu_barevne
IMG_4828
Pracovní workshop měl za cíl představit jednotlivým novinářům a průvodcům tvrzí stávající vojenské památky, které se nám podařilo zatraktivnit prostřednictvím našeho společného projektu Tajemství vojenského podzemí. Pevnostní turistika nabírá svého významu. Pro Euroregion Glacensis je to jeden ze strategických projektů. Podařilo se nám dostat k jednomu stolu správce objektů, které se nachází na české straně i na straně polské a připravit s nimi společnou propagaci. Zároveň se podařilo sehnat 1,5 mil EURO na investice do těchto objektů. 
 
První částí dvoudenního programu byla návštěva tvrze Adam. Podzemní prostory této pevnosti jsou využívány armádou jako sklad munice. Účastníkům bylo tedy umožněno navštívit pouze povrchové objekty, kterých je celkem sedm. Na podzim 1938 začali důstojníci Wehrmachtu na tvrzi zkoumat účinky ostřelování z děl nejtěžších ráží. Stopy po těžkém dělostřeleckém bombardování jsou dodnes dobře patrné především na dělostřeleckém srubu K-S 45 nebo K-S 39 a také třeba na K-S 40.
 
Následovala prohlídka tvrze Hanička s nově zrekonstruovaným dělostřeleckým srubem. V takovém stavu ho nikdo nespatřil od roku 1975, kdy pevnost zabral resort Federálního ministerstva vnitra a začal zde s budováním přísně tajného objektu Kahan s protiatomovým krytem. Odstřelování a sbíječky tu však už utichly a prostory srubu navrácené do původní podoby už září novotou. Schodiště je opatřené novým zábradlím a přes prosklenou stěnu může návštěvník nahlédnout do 34 metrů hluboké výtahové šachty vybudované pro dvě klece výtahu. Raritou jsou nosníky a dráha s výhybkou, zařízení, které na strop bylo přidáno podle originálního projektu.

Druhý den se pokračovalo v trutnovské oblasti, kde se nachází rozestavěná tvrz Stachelberg. Stavebně nebyla nikdy dokončena, přesto se podařilo před rokem 1938 vybetonovat jeden objekt a vylámat 3,5 km podzemních chodeb. Po dokončení by se tvrz stala s jedenácti propojenými objekty největší z celého opevnění. Novináři a průvodci měli možnost navštívit nově zpřístupněné prostory v podzemí, kterými je propojena návštěvnická trasa s nově vybudovaným únikovým východem.
Tvrz Adam - následky německých zkoušektvrz Adam - workshop pro novináře a průvodceTvrz AdamWorkshop pro novináře a průvodceWorkshop pro novináře a průvodceTvrz Hanička - dělostřelecký srubTvrz Hanička - schodiště do podzemíTvrz Hanička - expoziceTvrz StachelbergTvrz Stachelberg - workshop pro novináře a průvodceTvrz Stachelberg - podzemní halyTvrz StachelbergTvrz StachelbergTvrz Stachelberg

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou