Cyklobusy do Orlických hor opět vyjíždějí

 
V sobotu 25.5.2013 vyjedou poprvé v této sezóně cyklobusy do Orlických hor. Provoz bude probíhat o sobotách, nedělích a svátcích až do 29.9.2013. V letošním roce nedochází k žádným zásadním změnám oproti loňské sezóně. Celkem jedenáct autobusových linek vás vyveze do tradičních vrcholových partií Orlických hor. Vzhledem k neustále se rozvíjející spolupráci s našimi polskými partnery je v letošním roce opět v provozu linka směřující do polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona. Ve spolupráci s regionálními novinami Rychnovský Deník vás i v letošním roce budeme průběžně informovat o zajímavých turistických cílech na trasách cyklobusů. Nabídku turistických zajímavostí naleznete pravidelně v sobotním vydání po celou sezónu provozu cyklobusů. Zvláštní příloha k cyklobusům Orlických hor vyjde v sobotu 15.6.2013.
Podrobnější informace o cyklobusech
                                                                                                                             Sekretariát euroregionu
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou