Další číslo zpravodaje je právě v distribuci

Vážení čtenáři, právě proběhla distribuce dalšího čísla Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 2/2018. 

 

A co se v něm dočtete?

 
 
    1_OBAL Zpravodaj CZ 2-2018 final Page 1 Obal se fotografiemi vrací do polsko-německého Euroregionu Pro Europa Viadrina a česko-rakouského Euroregionu Silva Nortica. Oba spřátelné euroregiony navštívila členská základna sdružení na studijních výjezdech v měsíci květnu a červnu. Více se dočtete na straně 18-19. Do červnového čísla nám poskytl rozhovor na přeshraniční tématiku hejtman Olomouckého kraje p. Okleštěk. Začátkem května se konal v Žamberku Regionální kongres Euroregionu Glacensis, a to ve stylu první republiky (více na str. 6). Článek na straně 7 se vrací k zahajovací konferenci projektu Česko-polská Hřebenovka, která se uskutečnila v krásných prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Praze. Na stranách 16 - 17 najdou příznivci cykloturistiky jízdní řády letošních cyklobusů. A tradičně - aktulání informace o FMP v EURG naleznete na poslední stránce zpravodaje.

Všem našim čtenářům přejeme krásné, slunné prázdniny.

Sekretariát Euroregionu Glacensis
1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Zpravodaj Euroregionu Glacensis je vydáván v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Více o projektu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou