Další číslo zpravodaje je v distribuci

       Vážení čtenáři, v těchto dnech vychází další číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - v pořadí již druhé vydání.
      Kromě tradičních rubrik se zde můžete seznámit s novým projektem sdružení pod názvem "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis". V rámci projektu bude během roku 2014 vybudováno, případně zrekonstruováno celkem devět rozhleden. Šest kompletně nových na české straně, na polské straně bude vystavěna jedna nová a u dvou již existujících proběhnou rekonstrukce. Projek má hodnotu cca 43 miliónů Kč.
        V lidových tradicích jsou hlavním tématem pouti a na polské straně grilování.
        Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách, v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení a také je k dostání ve všech informačních centrech.
                                                            Sekretariát euroregionu

Zpravodaj 2/2013 ke stažení
SKMBT_C36414011313410
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou