ESÚS NOVUM má zvoleno předsednictvo

Dne 15. září 2015 se sešli  na vrcholu Sněžky všichni akteři Evrospkého seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Důvodem jejich setkání byl slavnostní podpis základních dokumentů pro vznik seskupení. Toto seskupení se připravuje více jak tři roky a do  spolupráce je zapojeno devět partnerů: kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Liberecký, Dolnoslezské vojvodství a české a polské části Euroregionů Glacensis a Nisa. ESÚS NOVUM představuje novou platformu česko-polské přeshraniční spolupráce, je to budoucnost regionální přeshraniční spolupráce se zaměřením na spoléčná témata všech členů, především na dopravní infastrukturu, vzdělávání, bezpečnost.
DSC_6231DSC_6217DSC_6194
Dalším důležitým krokem pro nově vzniklé ESÚS NOVUM bylo jednání valného shromáždění, které se uskutečnilo dne 22. října 2015 v sídelním městě seskupení v polské Jelení Hoře. Nejprve zde bylo voleno předsednictvo - na funkci předsedy byl zvolen hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, post místopředsedy obsadil vícemaršálek Dolnoslezského vojvodství Andrzej Kosiór. České předsednictví potrvá pod dobu dvou let. Po uplynutí této doby se strany vymění. Funkce ředitele seskupení náleží polské straně. Na období šesti let byl zvolen Bartosz Bartniczak, vysokoškolský profesor, který se zabývá oblastí mezinárodních projektů. Jeho zástupcem byl za českou stranu zvolen Miroslav Vlasák, člen Rady sdružení Euroregionu Glacensis, starosta Žacléře. 
IMG_0766IMG_0776IMG_0773
 

 

„Jsem rád, že euroregiony jsou součástí nové platformy pro přeshraniční spolupráci ESÚS NOVUM, protože mají v oblasti přeshraniční spolupráce opravdu co nabídnout. Myslím, že je to výsledek dlouholeté příkladné spolupráce Euroregionů Glacensis a Nisa s krajskými samosprávami na našem území. Například již existující ESÚS TRITIA na území Moravskoslezského kraje funguje bez euroregionů.“ Dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis, zástupce člena Euroregionu Glacensis ve Valném shromáždění ESÚS.

Pokud se chcete dozvědět více o ESÚS NOVUM, nabízíme ke stažení prezentaci, která byla přednesena Miroslavem Vlasákem na Regionálním kongrese sdružení Euroregionu Glacensis, dne 24. září 2015 - ke stažení zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou