ESÚS NOVUM uspořádalo konferenci k D11 do Polska

Dne 24.6.2016 se v Trutnově uskutečnila konference k výstavbě dálnice D11 ve směru Hradec Králové – Jaroměř – Trutnov – státní hranice.

Na polské straně dojde k napojení na dálnici S3 ve směru Lubawka – Bolków – Legnica.  Konference se účastnili významné politické špičky od náměstků ministerstev, hejtmana a významných politických špiček včetně zástupců Euroregionu Glacensis. Na konferenci byly představeny aktuální problémy s přípravou jednotlivých úseků. V České republice to jsou aktuální nejasnosti nad uznáním stanovisek EIA k jednotlivým úsekům. K této věci byla podána zásadní, velice pozitivní informace ze strany náměstka ministerstva životního prostředí pana Vladislava Smrže: „Na všech úsecích je možné intenzivně pokračovat na přípravě jednotlivých dokumentů a pokračovat na získání územních rozhodnutí a stavebních povolení. Pouze jeden úsek Jaroměř – Smiřice je podroben revizi stanoviska EIA a zařazen do seznamu prioritních staveb, na které má Evropská komise udělit výjimku a pustit tyto stavby také do realizace bez nového stanoviska EIA“.  Zásadní obrat je také v tom, že bude upřednostněna výstavba příhraničního úseku státní hranice – Trutnov tak, aby došlo k napojení na budovaný úsek dálnice S3 na polské straně, který bude dostaven dříve než česká část. Všichni lídři se shodli na tom, že D 11 se stala prioritou priorit Královéhradeckého kraje.

Představujeme vám také důležité presentace, kde je možné shlédnout zásadní údaje o jednotlivých úsecích: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Wrocław S3

Ministerstvo životního prostředí ČR - D11

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - D11

Sekretariát euroregionu

IMG_1993IMG_1992IMG_1991IMG_1988

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.