Euroregionu Glacensis se otevírají nové možnosti přeshraniční spolupráce

   Rzeszow 07
 
 Koncem dubna letošního roku se zástupci Euroregionu Glacensis zúčastnili mezinárodního setkání v polském Rzeszowie konaného v rámci konference k projektu   „ Místní rozvojová síť   Karpatského Euroregionu –             příležitosti pro Ukrajinu            2013-2014“.
 
    
    
  
 
     Partnery tohoto projektu jsou Sdružení Karpatského Euroregionu se sídlem v Rzeszowie (Polsko), Regionální rozvojová agentura ze Svidníku (Slovensko) a Sdružení samospráv „Euroregion Karpaty – Ukrajina“ a Euroregionem Glacensis zřízená agentura RDA (více informací o projektu na www.rda-rk.cz).
 
    Cílem setkání s představiteli organizací na polsko-slovensko-ukrajinském pomezí bylo navázání nových přeshraničních vztahů a seznámení se s projekty, které vykazují přeshraniční efekt, jsou zaměřené na ukázku a výměnu tradičního a kulturního dědictví a zároveň  jsou příkladem dobré praxe.
 
     Českým zástupcům byla detailně představena činnost jednoho z největších evropských euroregionů,  a to Karpatského Euroregionu a oficiálně byly navázány kontakty se současným předsedou Sdružení a Rady Karpatského Euroregionu Polsko, panem Józefem Jodłowskim, místopředsedou Sdružení Karpatského Euroregionu, panem Davidem Laskem a zástupci členských obcí a měst Karpatského Euroregionu. Zástupci obou euroregionů tak mohli porovnat fungování, náplň činností a možnosti spolupráce obou euroregionů. Výše jmenovaní představitelé polského euroregionu prezentovali nabyté zkušeností za více jak 20 let činnosti, neboť polský euroregion v tomto roce oslavil již 21. výročí od svého vzniku. Kromě administrace projektů z fondu mikroprojektů jsou administrátorem i projektů spolufinancovaných ze Švýcarských fondů.
 
     Jejich hlavní úsilí je nyní nasměrováno na vytvoření vlastní turistické karpatské značky a dokončení veškerých příprav na nové programovací období 2014 – 2020.
 
      Účastníci z Euroregionu Glacensis si měli možnost prohlédnout dvě velmi atraktivní a turisty často navštěvované lokality na území Karpatského Euroregionu. Jednalo se o vojenský kryt ve Stępinie  pro speciální vlaky, které využívali členové nejvyšší říšské vlády. Jeho délka dosahuje úctyhodných 400 m a byl vybudovaný během jednoho roku. Koncem srpna 1941 se zde konalo setkání Adolfa Hitlera s Mussolinim. Druhým navštíveným objektem byl archeologický skanzen v Trzcinicy. Jedná se o jednu z nejstarších objevených osad, jejíž osídlení je datováno do období 4 000 let p.n.l. Skanzen se rozprostírá na ploše 8 ha a je na něm vybudováno 150 m zrekonstruovaných obranných valů a 18 domů. Výdaje za rekonstrukci skanzenu činily více jak 13 mil. zlotých a větší část výdajů byla financována z Norských fondů.  
 
      Jsem rád, že se nám podařilo uskutečnit toto společné setkání dvou významných euroregionů. Během pobytu jsme měli možnost probrat různá témata jako např. příprava nového období 2014 – 2020, aktivity euroregionů v oblasti cestovního ruchu, ale i možnosti společných nadnárodních projektů. Věřím, že tento výjezd byl přínosem i pro další členy Rady Euroregionu Glacensis“, dodal Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.
 
Sekretariát euroregionu
 
 

Rzeszow 2014

DSC02873DSC02838DSC02817DSC02789

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou