Změna dokumentů FMP a omezení pro následující sběr mikroprojektů

27.7.2012

Dovolujeme si Vás informovat o aktualizaci dokumentů pro FMP v Euroregionu Glacensis. S účinností od 1.8.2012 vstupuje v platnost nová Směrnice pro žadatele a Příručka pro Konečné uživatele. Změny se týkají především veřejných zakázek a přenesené daňové povinnosti a dále byly provedeny další drobné změny a zpřesnění citací na základě získaných zkušeností z dosavadního průběhu Fondu například ohledně publicity (doporučujeme konzultace zvlášť k použiti samolepek na výstupech mikroprojektů). Správce doporučuje žadatelům věnovat maximální pozornost změnám dokumentů.
 
Nová verze Směrnice pro žadatele a Příručky pro Konečné uživatele  je platná od 1.8.2012. Seznam změn provedených ve Směrnici pro žadatele naleznete v evidenci revizí. 

Správce FMP informuje zároveň o zveřejnění platné verze Doplňujícího výkladů k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU s účinnosti od 1.7.2012. 
 
Správce FMP informuje žadatele, kteří budou předkládat své mikroprojekty na zasedání 10. EŘV v termínu do 31.10.2012, že dochází k omezení časového termínu realizace mikroprojektů. Termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 10.EŘV musí být max. do 31.12.2013. Rozhodnutí EŘV o podpořených mikroptojektech proběhne v lednu 2013. Správce doporučuje všem žadatelům pečlivě konzultovat nastavení harmonogramu aktivit mikroprojektů s ohledem na toto omezení.  

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou