Informace o 2. kole výzvy FMP a pozvánka na seminář

II logo-cz-pl-eu-2661x255-rgb

Vážení žadatelé,

dovolujeme si Vás informovat o již avizované aktualizaci dokumentu „Směrnice pro žadatele“ pro Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. V současné době ještě probíhají úpravy některých částí Směrnice pro žadatele a příloh Směrnice, a to zejména v souvislosti s aktualizací dokumentace pro Program Interreg V-A, která proběhla k 10.10.2016. Po dopracování Směrnice pro žadatele a po následném schválení ze strany Řídícího orgánu bude Směrnice zveřejněna na našich webových stránkách – předpokládaný termín zveřejnění je začátek měsíce listopadu.

Aktualizovaná Směrnice pro žadatele – 2. verze bude platná již pro žadatele, kteří předloží své projektové žádosti na mikroprojekty do 2. kola výzvy (termín ukončení 2. kola je do 30.11.2016).

Zároveň si dovolujeme pozvat Vás na připravované školení pro potencionální žadatele, které se uskuteční dne 10.11.2016 v Hradci Králové na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Bližší informace spolu s přihláškou na školení naleznete sekci Semináře.

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou