Informace o FMP 2014 - 2020

Vážení žadatelé,
v sekci Grantové programy byly zveřejněny aktuální informace k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko pro programové období 2014 - 2020.
Více informací získáte zde
 
Konkrétní termín pro vyhlášení první výzvy doposud stanoven není a bude zveřejněn v závislosti na stavu informačního systému pro přijímání žádostí MS2014+.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis
Logo_cz_pl_eu_barevne

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou