INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Logo_standardni varianta_cely nazev fondu

Vážení žadatelé, toto je nový název pro program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko pro období 2014 - 2020. Dlouho očekávané informace o tomto programu si již blíží k Vám. Program tak jako všechny ostatní má výrazné zpoždění. První projekty tak zahájí svou realizaci nejspíše až v polovině roku 2016, to je 2,5 roku po spuštění období 2014 – 2020. V tomto novém programu bude i nadále implementován tradiční nástroj pro navazování spolupráce komunit a to Fondu mikroprojektů. Dovolujeme si tak zahájit informovanost veřejnosti ve věci přípravy Fondu mikroprojektů pro následné období.

Pro tyto účely jsme založili novou sekci v Grantových programech pod názvem INTERREG V-A ČR-PR 2014 -2020.

Na této stránce budou postupně zveřejňovány nové informace o programu.

Více o novém programu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.