Konference projektu EUREGIO PL-CZ - Ostrava 29.11.2012

      Dne 29. listopadu 2012 se v Clarion Congress Hotelu v Ostravě v rámci projektu EUREGIO PL-CZ  uskutečnila úvodní konference projektu s názvem „Možnosti a omezení česko-polské přeshraniční spolupráce". Pořadatelem akce byla česká část Euroregionu Silesia.  EUREGIO PL-CZ je společný projekt všech euroregionů česko-polského příhraničí. Jedním z jeho cílů je zvýšení obecného povědomí o euroregionech a informovanosti o možnostech a efektech přeshraniční spolupráce.   
Obraz 615
 
            Po úvodním slavnostním zahájení vystoupila paní Daria Kardaczyńska, ředitelka polské části Euroregionu Silesia, která přítomným účastníkům představila projekt EUREGIO PL-CZ, s jeho aktivitami, co se již podařilo zabezpečit a co partnery projektu čeká v nejbližší době.

           K novému období 2014-2020 – Cíl 2 „Evropská územní spolupráce“ podal aktuální informace zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky p. Martin Buršík.   


DSC08884
          Sekretář Euroregionu Glacensis pan Jaroslav Štefek přednesl v odpoledním tématickém bloku prezentaci na téma „Analýza problémů česko-polské přeshraniční spolupráce“. Vypracování této analýzy je jednou z klíčových aktivit projektu, kterou zabezpečuje Euroregion Glacensis.
 


       Pro získání více informací o projektu EUREGIO PL-CZ klikněte zde 
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou