Kontrola přijatelnosti - 4. kolo FMP

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
 
Vážení žadatelé,
 
dovolujeme si Vás informovat, že u mikroprojektů předložených do 4. kola výzvy FMP (tedy do 31.10.2017) probíhá kontrola přijatelnosti. V průběhu příštího týdne budou všem žadatelům odeslány výzvy k doplnění projektových žádostí. Tyto výzvy budou odesílány prostřednictvím depeší přes monitorovací systém MS2014+. Termín pro doplnění je v souladu se Směrnicí pro žadatele 10 pracovních dní (tuto lhůtu nelze překročit).
 
Z uvedeného důvodu doporučujeme všem žadatelům sledovat svůj uživatelský účet v systému MS2014+. Ideální variantou je mít nastaveno automatické oznámení o přijatých depeších. Pokud jste si doposud tuto možnost v MS2014+ nenastavili, můžete tak učinit podle kapitoly 3 dle Návodu k MS2014+ pro konečné uživatele.
 
 
Sekretariát Fondu mikroprojektů

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou