Kraje finančně podpořily aktivity spojené s 20. výročím Euroregionu Glacensis

znakPardubický kraj se stal v roce 2002 první krajskou samosprávou, která aktivně vstoupila do Euroregionu Glacensis jako řádný člen.  Hejtman Pardubického kraje pan JUDr. Martin Netolický Ph.D. pokládá práci euroregionu za velmi přínosnou a rozhodl se udělit svoji osobní záštitu nad realizací oslav 20 let existence Euroregionu Glacensis. 

 

 

Pardubický kraj poskytl finanční podporu, která byla použita na vydání mimořádného SPECIÁLNÍHO ZPRAVODAJE EUROREGIONU GLACENSIS 2016.

Speciální zpravodaj
Královéhradecký kraj vstoupil do sdružení Euroregion Glacensis v roce 2005 ve stejném roce jako kraj Olomoucký. Také Královéhradecký kraj finančně podpořil aktivity spojené s výročím 20 let existence sdružení Euroregion Glacensis a spolupodílel se na financování Výroční mezinárodní konference Euroregionu Glacensis v prosinci letošního roku.
 
 
logo_colour_pantone
Euroregion Glacensis děkuje krajskám samosprávám za poskytnutí finančních prostředků na aktivity spojené s výročím 20 let existence Euroregionu Glacensis.

 
 
 
 
 
Sekretariát euroregionu

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou