Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy

 
konference

 

Dne 18. ledna 2024 se konala v Praze Mezinárodní konference k budoucnosti a perspektivám přeshraniční spolupráce v kontextu současné Evropy.

Akce se konala pod záštitou vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj a účastnilo se jí cca 100 zástupců veřejné správy, municipalit, představitelé euroregionů, experti na přeshraniční spolupráci a odborná veřejnost. Úvodní zdravici přednesl Radim Sršeň, náměstek ministra Bartoše. Poukázal na velký význam spolupráce různých subjektů po obou stranách hranice, zejména v souvislosti s tím, že celý rok 2024 bude ve znamení 20 let členství ČR v EU. Potvrdil velký posun v otázkách přeshraniční infrastruktury, veřejné dopravy, IZS a taky ocenil i aktivity euroregionů v realizaci Fondů malých projektů. Fundovaný pohled na aktivity v hraničních regionech podal hejtman Libereckého kraje a předseda Euroregionu Nisa/Nysa/Neisse, který akcentoval regionální pohled a taky Pavel Branda, zástupce Výboru regionů.

Pozornost si zasloužily i tematické panely, které se postupně věnovaly IZS a horské službě, kultuře a vzdělávání v příhraničním prostoru.

Konferenci využili zástupci euroregionů ke své prezentaci formou brožur či předmětů, které popisují aktivity těchto institucí nebo dokumentují úspěšně projekty z jejich hranice.

V diskusi častokrát zazněla pochvalná slova na fungování euroregionů a Asociace Euroregionů ČR, které v prvním pololetí 2024 předsedá Euroregion Pomoraví a ve druhé polovině již Euroregion Glacensis. Konference se zúčastnil Miroslav Wágner, místopředseda euroregionu a Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu.

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou