Naučná stezka Opevnění Rokytnicka

    Nad Rokytnicí v Orlických horách prochází pevnostní systém budovaný v letech 1936-38 proti tehdejšímu nacistickému Německu. Pro méně znalé naší historie je třeba připomenout, že oblast Orlických hor sousedila až do r. 1945 právě s Hitlerovou Velkoněmeckou říší. Obrana naší vlasti byla v tomto úseku důležitá z nutnosti zabránit přetnutí republiky agresorem v nejužším místě ve směru sever-jih. V našem regionu se potom jednalo o obranu důležitého železničního uzlu v České Třebové. I když nebylo opevnění nakonec v tomto úseku k boji využito, zůstal na hřebenech Orlických hor dochovaný pevnostní systém, který doposud udivuje odborníky i laiky svojí dokonalostí a promyšleností.
      Město Rokytnice v Orlických horách jako provozovatel a vlastník nejznámější tvrze Hanička dlouho usilovalo o lepší propagaci této turistické atrakce. Dle vyjádření odborníků patří úsek Panské Pole – Komáří vrch mezi značně zachovalou část opevnění, která nebyla příliš poškozena během války Wehrmachtem. Daleko hůře se k němu zachoval čs. stát, který nechal naše opevnění v 50. letech devastovat pro „těžbu“ kvalitní pancéřové oceli.
     Díky Fondu mikroprojektů jehož administrátorem je Euroregion Glacensis se podařilo vybudovat 4,5 km naučné stezky, která v úseku Panské Pole – Anenský vrch mapuje unikátní systém naší předválečné obrany. Součástí stezky je také orientační systém v areálu muzea Pevnost Hanička. Stezka prozatím končí na vrcholu Anenského vrchu (992 m.n.m.), kde mohou od r. 2010 využít turisté nově vybudovanou 16 metrů vysokou rozhlednu Anna.
      Projekt naučné stezky je součástí projektu „Společný rozvoj turistického ruchu na pevnostních muzeích Hanička – Osówka“, který je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropského regionálního rozvojového fondu prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Muzeum Pevnost Hanička, která byla odborným garantem projektu přizvala ke spolupráci muzeum Osówka v Sovích horách v Polsku, které provozuje podobný podzemní komplex z období 2. světové války. Spolupráce s muzeem Osówka je pro Haničku velmi důležité, protože to otevírá možnosti lepší propagace naší pevnostní turistiky v sousedním Polsku. Například Osówku navštíví ročně až 70 tisíc návštěvníků z Polska i celého světa.
       Projekt naučné stezky bylo možné realizovat také díky velkému pochopení Lesů ČR s.p. a Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Značení stezky provedl ve vynikající kvalitě Klub český turistů.
 
 

Fotogalerie - Slavnostní otevření naučné stezky Opevnění Rokytnicka

IMG_2181IMG_2159IMG_2151IMG_2140

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou