Nový projekt 'Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis' spuštěn

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení
Začátkem letošního roku byl spuštěn nový společný projekt s názvem "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Vedoucím partnerem je  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis a partner Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis.  Projekt je podpořen z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.
 

Aktivity projektu:

0. PŘÍPRAVA PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI

1. ŘÍZENÍ PROJEKTU

2. PUBLICITA

3. INFORMAČNÍ KAMPAŇ

  •  Vydání publikace prezentující přeshraniční spolupráci za uplynulých 22 let činnosti Euroregionu Glacensis. 
  •  Zpravodaj - během doby realizace projektu bude vydáno celkem 10 čísel zpravodaje
  •  Popularizace přeshraniční spoluprácepo celou dobu realizace projektu budou probíhat průběžně setkávání zástupců partnerů s žáky na základních a středních školách, kde budou hravou formou presentací a rozhovorů uskutečněny vzdělávací přednášky na téma přeshraniční spolupráce.
  •  Anketa na téma regionální produkty. Každý projektový partner vybere a zveřejní 25 regionálních produktů -  12 vybraných za každou část euroregionu  bude prezentováno v kulatém kalendáři na rok 2018 a na 4 rolapech
  • Anketa na top turistické zajímavosti z regionu. 12 vybraných bude prezentováno v kalendáři na rok 2019 a zároveň budou vyrobeny 4 kusy rolapů
  • Spoty o turistických zajímavostech
  •  Publikace prezentující Euroregion Glacensis
  •  Kalendář akcí - pravidelný monitoring akcí z česko-polského pohraničí 

  4. KONFERENCE  uskuteční se na podzim roku 2018 a bude na téma shrnutí finančních a ekonomických efektů přeshraniční spolupráce za území Euroregionu Glacensis.

 

    Více informací o projektu naleznete na speciální stránce

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou