Euroregion Glacensis zahájil nový vzdělávací projekt 'Vzdělávání nezná hranic'

Logo_cz_pl_eu_barevne
setkn 1
Euroregion Glacensis lednem letošního roku zahájil společně s polskými partnery nový projekt česko-polské spolupráce s názvem 'Vzdělávání nezná hranic'. Projekt je zaměřen na tolik žádané zvyšování kvalifikace a jazykové vzdělanosti. Hlavním cílem je rozšíření výuky polského jazyka prostřednictvím e-learningových modulů i praktické výuky s lektorem.
Dne 11.1.2019 se v sídle ESÚS NOVUM konalo první pracovní setkání partnerů projektu. V průběhu jednání byly projednány plánované aktivity, tj. vytvoření e-learningové platformy pro výuku českého jazyka pro Poláky a polského jazyka pro Čechy, vytvoření kooperační sítě, praktická cvičení pro účastníky e-learningových kurzů a závěrečné workshopy pro každý kurz.
 
 
Číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0./17_028/0001644
 
Partneři projektu:
  • EuropejskieUgrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o. – Vedoucí partner
  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis
Doba realizace: 1.1.2019 - 30.6.2022 (42 měsíců)
 
Rozpočet: 9 781 399,75 Kč
Rozpočet Euroregionu: 2 116 743,50 Kč
 

Cíl projektu:

setkn 2Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce a vytvoření jejich kooperační sítě. Dojde k vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného česko-polského pohraničí. Snahou je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

E-learning - zajistí vytvoření modulu pro výuku jazyka elektronickou formou prostřednictvím webového modulu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce.

Praktická výuka - v rámci této klíčové aktivity bude probíhat tradiční vícedenní praktická výuka s využitím lektora.

Workshopy - pro motivaci účastníků kurzů bude vždy na konci každého kurzu uspořádána vědomostní soutěž s vyhlášením výsledků prostřednictvím workshopu.

 

První vzdělávací kurz bude probíhat v rámci následujícíh školního roku, tedy od září 2019 do června 2020 a bude určen pro prvních 50 českých účastníků.

Pokud máte již dnes zájem o zapojení se do výuky, můžete se přihlásit na emailovém adrese: jaroslav.stefek@euro-glacensis.cz

Podrobné informace Vám zodpoví Jaroslav Štefek, sekretář Euroregionu Glacensis.  Kontakt naleznete zde

 

Sekretariát Euroregionu

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou