Obec Lično - nový člen Euroregionu Glacensis

22.4.2011

Obec Lično leží v nadmořské výšce 298 m n. m., v podhůří Orlických hor. V současné době obec nabízí 25 parcel k výstavbě rodinných domků, do nichž v loňském roce investovala částku převyšující 10 mil.  k vybudování ZTV.  Lično je malebnou kompaktní moderní „střediskovou“ obcí, křižovatkou cest, s příznivým položením mezi městy Rychnov nad Kněžnou (okresní město, 8 km), Kostelec nad Orlicí (ORP, 8 km), Týniště nad Orlicí (10 km), Solnice, Kvasiny (9 km), Opočno (14 km) a Dobruška (ORP, 18 km)), kam se lze snadno a pohodlně v častých denních intervalech dopravit veřejnou autobusovou dopravou.

První písemná zmínka o Ličně pochází z roku 1355, kdy obec vlastnil Budivoj z Lična. Obec byla slovanskou osadou, stavěnou do kruhu. Název Lično je odvozen od tvaru staročeského slova ličný, sličný, líčný, lepý. Erb šlechtice Volfa Bedřicha Cetlitze (vybudoval v r. 1639 novou tvrz) se stal základem pro dnešní obecní znak a vlajku. 

Od roku 1849 je Lično samostatnou obcí a od roku 1850 náleží do okresu Rychnov nad Kněžnou. K obci připadají od roku 1960 části Ostašovice (písemná zmínka z roku 1490) a Radostovice (písemná zmínka z roku 1403). Katastrální území Lično, Ostašovice a Radostovice zaujímá rozlohu 629 ha. Údaje z prvního sčítání obyvatelstva z roku 1869 uvádí počet 907 trvale žijících obyvatel. V roce 2005 čítá obec 145 čísel popisných a 567 obyvatel.

Dominantu obce tvoří gotický kostel Zvěstování Páně. Na jeho generální opravě se v roce 2000 podílelo celkem 65 lidí, z Lična, Ostašovic, Radostovic a Hoděčína, kteří zdarma odpracovali 3.000 hodin. Na opravy přispěli občané částkou 150 tis. Kč.

V obci je od roku 1844 zřízena pětitřídní ZŠ, její součástí je i MŠ, obecní knihovna a internetový koutek. Naleznete zde zdravotní středisko praktického lékaře pro dospělé, poštu, nákupní středisko se smíšeným zbožím a dvě  pohostinství. Zaměstnanecké možnosti se mohou naskytnout v a.s.  BEAS – pekárna Lično, spol. s r. o. Triztal – truhlářská výroba, spol. s r.o.   Ekoolil – chov drůbeže a skotu, spol. s r.o. HDB – distribuce pohonných hmot, Zemědělské družstvo. Pracovní činnosti zde vyvíjejí i další drobné živnosti.

Z organizací vykazují aktivní činnost dobrovolní hasiči (od r. 1888) a TJ Sokol (od r. 1919). 

Více informací najdete na www.licno.cz
Nová výstavbaNové víceúčelové hřiště „Sokolík“Pošta a mateřská školaKluzištěKostel „Zvěstování Páně“ v LičněŠkola a bývalá fara

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou