Obec Pohoří - nový člen Euroregionu Glacensis

Pohoří

22.4.2011

Obec Pohoří leží v podhůří Orlických hor v nadmořské výšce 263 m, nedaleko měst Opočno a Dobruška. 637 hektarů katastrální rozlohy obývá v současné době 672 trvale hlášených obyvatel. V obci je nyní evidováno 231 popisných čísel.

První zmínky o obci Pohoří se datují k roku 1361. V této době bylo Pohoří součástí opočenského panství.  V 16. století bylo v obci 26 usedlostí.  V obci se také nacházely dva mlýny, rychta a pivovárek.

Dominantou obce je nyní nově opravený kostel sv. Jana Křtitele. Základní kámen této stavby byl položen 27. července 1902 a o necelý rok později (dne 23. června 1903) byl nový kostel vysvěcen. Mezi významné rodáky obce Pohoří patří prof. Jan Voborník, který, působil jako český literární historik a kritik.  Dalším významným rodákem je Miloň Čepelka. V roce 1967 se stal zakládajícím členem populárního „Divadla Járy Cimrmana“, v němž dodnes působí jako herec, spisovatel, textař a scénárista.

K občanské vybavenosti v obci patří místní prodejna potravin, pohostinství, základní škola, mateřská škola, školní jídelna, tělocvična a fotbalové hřiště s tenisovým a volejbalovým kurtem. V roce 2009 získala obec Pohoří dotaci z Evropské unie na zřízení kontaktního místa CzechPoint.

V obci Pohoří  se daří udržovat tradice jak náboženské, tak společenské. Z náboženských se slaví pouť a posvícení. Působí zde několik spolků. Nejdelší tradicí -  již 130 let od svého založení – má Sbor dobrovolných hasičů, který mimo jiné zajišťuje autobusové zájezdy, hasičské soutěže, brigády a každoroční ples. Dále zde působí Tělovýchovná jednota, která organizuje cvičení pro děti, ženy a organizuje utkání ve volejbale, sálové kopané, florbalu a nohejbalu. Mezi další patří spolky včelařů, zahrádkářů a rybářů.

O oživení lidových tradic a práci s dětmi se stará Klub přátel Pohoří, který chystá  mikulášskou nadílku, dětský karneval, lampiónový průvod, masopustní průvod, dětský den a  plesy. Nejmladším spolkem je pak Klub českých turistů, který byl založen  v roce 2001. V obci se také každý rok konají divadelní představení ochotnických souborů a od roku 2008 se koná soutěž „Koláčové klání“, která každoročně přiláká i soutěžící z okolních vesnic. Další podařenou akcí je koncert dechové kapely VESELKA. Tento kulturní zážitek, který využívá přírodního areálu, je určen především pro střední a starší generaci. Závěr roku patří  vždy akci „Rozsvícení vánočního stromku“ , kde se schází téměř celá vesnice  a za zpěvu koled  přivítá dobu adventní. Regionální tradici má také taneční soutěž „Pohořský střevíček“, kterou připravuje místní základní škola.

Mezi přírodní zvláštnosti v okolí obce patří bezpochyby Přírodní rezervace Zbytka. Tato rezervace o rozloze 79,42 ha se nachází v trojúhelníku mezi obcemi Pohoří, České Meziříčí a Roheničky. K vyhlášení chráněného území došlo 18. května 1994. Jedná se o jedno z maloplošných chráněných území a je snadno dostupné vlakem.

V roce 2011 čekají obec oslavy výročí 650 let od první písemné zmínky. Je připraven bohatý kulturní program, který bude zahájen divadelním představením z pera „Járy Cimrmana“ s následným odhalením pamětní desky tohoto „velikána“. Oslavy budou m.j zahrnovat koncert Žlutého psa,  diskotéku, nedělní slavnostní mši spojenou se svěcením zvonu. V rámci oslav proběhne také setkání rodáků  obce.

Během letní sezóny se bude v obci v přírodním areálu konat řada každoročních dalších koncertů a zábav. K jejich příležitosti bude obec vydávat pamětní almanach s historií i současností obce a další propagační brožury.

A na úplný závěr odpověď starosty p.  Zdeňka Krafky na otázku: Co očekává obec od vstupu do sdružení Euroregion Glacensis?:
„V první řadě se těšíme na spolupráci v rámci sdružení, na otevření dalších možností čerpání dotací z evropských fondů a získání nových zkušeností. Dále bychom rádi našli díky spolupráci s Euroregionem Glacensis nového partnera – městečko nebo obec v Polsku, se kterým bychom si mohli vyměňovat zkušenosti, pořádat zajímavé výměnné akce, realizovat různé projekty a také získat nové přátele. Závěrem bychom chtěli říci, že nás velice těší, že jsme stali členy tak významného sdružení jako je Euroregion Glacensis a pevně věříme, že i my budeme přínosem a užitečným členem tohoto společenství“.

Více informací naleznete na www.obecpohori.cz 
01. Pohled na obec02. Stará škola po rekonstrukci03. Budova tělocvičny a obecního úřadu04. Masopust05. Náš kostelíček

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou