Obnova Hřebenovky je v plném proudu

Logo_cz_pl_eu_barevne

Projekt na obnovu historické hřebenové trasy v česko-polském pohraničí s evropskou dotací přes tři miliony eur je v plném proudu. V procesu výstavby je dlouho očekávaná rozhledna na Velké Deštné, rozhledna na Feistově kopci i ve Vysoké Srbské. Na polském území je již dokončena rozhledna na Włodzické hoře a také vyhlídková plošina nad obcí Radków.

V rámci projektu vznikne podél společné hranice 11 rozhleden, v osmi případech ovšem půjde o obnovu dávno zaniklých rozhleden nebo využití jiného historického dědictví.

fotoV Neratově a na Novém Hrádku vzniknou nová turistická informační centra, v Neratově bude také obnoven historický Jánský most, který opět propojí hranice obou států. Nedílnou součástí celého projektu je zajištění jeho publicity a propagace v obou státech.

„Výstavba plánovaných investic již probíhá na obou stranách hranice. Na české straně je nejdále výstavba rozhledny na Velké Deštné, jejíž konstrukce je připravena v sídle stavební firmy a probíhá betonáž základů. Jakmile bude vše připraveno, konstrukce bude převezena na místo a připevněna k základům. Na slavnostní otevření rozhledny se tak můžeme těšit již v říjnu letošního roku. Zásadní poděkování u této investice patří panu Kolowratu Krakowskému, který poskytl pro stavbu rozhledny bezplatně pozemek. Během podzimu bude také dokončena stavba mostu přes Divokou Orlici v Neratově, mostní konstrukce je již ve výrobě a stavební práce u řeky budou zahájeny v průběhu srpna. Dalšího dokončení investic se dočkáme na jaře 2020 ve Vysoké Srbské a na Feistově kopci nad Olešnicí v Orlických horách. Z důvodu příliš vysokých cenových nabídek podaných do výběrových řízení jsou naopak v časovém prodlení projekty na stavbu informačního centra a rozhledny na Novém Hrádku a informačního centra v Neratově. V těchto případech probíhá přepracování projektových dokumentací ve snaze zlevnit tyto stavby“, sdělil Jaroslav Štefek, hlavní koordinátor projektu.

Na polské straně se partneři též potýkali s neúměrným navyšováním cen stavebních prací, a zároveň s nedostatkem dodavatelů. Přesto byla jako první již v roce 2018 slavnostně otevřena obnovená rozhledna na Włodzické hoře nad obcí Nowa Ruda. Aktuálně je čerstvě dobudována vyhlídka na Guzowaté nad obcí Radków a ostatní polští partneři mají uzavřené smlouvy s dodavateli stavebních prací.

Mezi partnery projektu jsou také kraje, po jejichž území trasa Hřebenovky vede. V současné době kraje Královéhradecký, Pardubický i Olomoucký zajišťují proznačení trasy na svých územích. „Královéhradecký kraj, jako jeden z celkem 18 partnerů, zajišťuje značení trasy na svém území. Hřebenovka přitom prochází převážně právě po něm. Samotné proznačení trasy provedou členové Klubu českých turistů. Královéhradecký kraj se dále zavázal zpracovat mapové podklady celého území zapojeného do projektu, tedy i území ostatních krajů a části Dolnoslezského vojvodství,“ říká hejtman Jiří Štěpán.

„V rámci programů česko-polské přeshraniční spolupráce již bylo v našem kraji několik rozhleden a vyhlídkových míst postaveno. Jedná se třeba o rozhledny Čáp, Na Signálu a Žernov v Kladském pomezí nebo Eliška u Trutnova,“ připomíná krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, dotací a cestovního ruchu Pavel Hečko.

Celkový rozpočet projektu je přes 3,5 milionu eur, tedy zhruba 90 milionů korun. Z toho 85 % nákladů pokryje dotace z Operačního programu INTERREG V-A Česká republika-Polsko, navíc 5 % nákladů českých partnerů pokryje dotace ze státního rozpočtu ČR.

Velká DeštnáZáklady rozhledny ve Vysoké SrbskéZáklady rozhledny na Velké DeštnéVyhlídková plošina na Guzowaté u obce Radków

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou