Od června bude zahájena nová propagační kampaň Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Společný sekretariát Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko bude na doporučení Evropské komise od června realizovat propagační kampaň zacílenou na širokou veřejnost. Cílem kampaně je seznámit občany příhraničních regionů s výsledky dosavadních programů přeshraniční spolupráce na česko-polském pohraniční a s možnostmi současného Programu.

01Kampaň zaměřená na místní obyvatelé bude zahrnovat:

  • plakátovou kampaň realizovanou v cca 85 obcích a městech pohraničí  na obou stranách hranice, ve vozidlech MHD,
  • video spot, který bude prezentován na populárních streamových portálech, ve vozidlech MHD, regionálních vlacích a při dalších příležitostech,
  • putovní výstavu, která se na podzim představí v obcích v pohraničí, které zatím nejsou aktivní v přeshraniční spolupráci,
  • soutěž pro studenty středních a vysokých škol, kde hlavní cenou bude placená stáž v Centru pro regionální rozvoj ČR.

 

Vyvrcholením kampaně bude mezinárodní konference, během které budou představeny nejen dosavadní výsledky přeshraničních programů na polsko-českém pohraničí, ale i výzvy a podmínky budoucnosti Evropské územní spolupráce po roce 2020.

 

Nabízíme ke shlédnutí  YOUTUBE VIDEA na odkaze     

https://www.youtube.com/channel/UCu5MJyHbW3fjKzO--67vFog

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou