Omezení pro následující sběr mikroprojektů

Správce FMP informuje žadatele, kteří budou předkládat své mikroprojekty na zasedání 11. EŘV v termínu do 15.2.2013, že dochází k omezení časového termínu realizace mikroprojektů. Termín ukončení realizace všech mikroprojektů předkládaných na zasedání 11.EŘV musí být max. do 31.8.2014. Rozhodnutí EŘV o podpořených mikroprojektech proběhne v květnu 2013. Správce doporučuje všem žadatelům pečlivě konzultovat nastavení harmonogramu aktivit mikroprojektů s ohledem na toto omezení.  

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou