PF 2018

PF 2018 Euroregion Glacensis
Vážené dámy a pánové, 
jménem celého kolektivu pracovníků sekretariátu Euroregionu Glacensis
i jménem svým bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci v roce 2017.
Přeji Vám do roku 2018 pevné zdraví,
spokojenost v práci a také mnoho radostí v osobním životě.

        Srdečně Vás zdraví Jaroslav Štefek, sekretář euroregionu

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou