Poděkování za aktivní účast v hlasování v anketě o TOP turistické atraktivity

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

TamborVážené dámy a pánové,

                 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis společně s Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis realizuje projekt s názvem „Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis”. Cílem projektu je zintenzívnění spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu. Tento cíl bude naplněn realizací aktivit zaměřených na víceúrovňovou spolupráci, kterou budou propagovat přeshraniční spolupráci a společné území. Cílem projektu je také propagace Euroregionu Glacensis.

                Jednou z projektových aktivit je propagace turistických zajímavostí Euroregionu Glacensis, které se nacházejí na české a polské straně. Ve dnech 1. - 30. března t. r. probíhala na webových stránkách obou partnerů veřejně dostupná anketa obsahující 50 turistických zajímavostí přeshraničního významu. Srdečně vám všem děkujeme za aktivní účast v hlasování. Anketa se těšila velkému zájmu, na což poukazuje počet odevzdaných hlasů. 

                Výsledky hlasování jsou zveřejněny na webových stránkách Euroregionu Glacensis: http://euroregion-glacensis.ng.pl/artykul/74/wyniki-glosowania-na-atrakcje-turystyczne a Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis https://www.euro-glacensis.cz/zkouska-ankety88471.html.

                 Po ukončení hlasování bylo vybráno 12 turistických zajímavostí na české straně a 12 na polské straně, které získaly největší počet hlasů. Zajímavosti budou propagovány na webových stránkách euroregionu, v rozhlasových reportážích s celostátním dosahem, propagačním spotu, na roll-upech a v kalendáři Euroregionu Glacensis na rok 2019.

                  Blíží se období dovolených, a proto doufáme, že náš Zpravodaj pro vás bude zajímavou četbou, inspirací a pobídnutím k návštěvě krásných turistických zajímavostí česko-polského příhraničního území.

 

 Bernadeta Tambor

sekretář polské části Euroregionu Glacensis 

 

Pokud chcete získat více informací o projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis" klikněte zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou