Pojďme společně více poznat Polsko

       Vážení,
MM900178276[1]pokud vás zajímá problematika česko-polské spolupráce, tak se zajisté setkáváte s velkým množstvím rozdílností ve fungování státní správy a samosprávy, jejichž neznalost vás omezuje rychlému a pružnému řešení vaší problematiky. Proto pro vás společnost Regional Development Agency Rychnov nad Kněžnou aktuálně připravila sérii vzdělávacích seminářů na téma rozdíly ve fungování státní správy a samosprávy v České republice a Polsku. Rádi bychom vám objasnili zásadní rozdíly a pomohli vám více se zorientovat v různých oblastech. Přestože semináře spouštíme v období letních prázdnin, věříme, že tato problematika je natolik zajímavá, že si uděláte čas a přijdete si poslechnout naše přednášky a případně prodiskutovat aktuální problémy v oblasti česko-polské spolupráce.
 
       Na setkání s vámi se těší Jaroslav Štefek, ředitel Regional Development Agency
 
 

        

       Pokud chcete získat více informací o seminářích (místa konání, přihlášky)
      
                                  navštivte stránky Logo RDA - modré stin
 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou