Poptávkové řízení na stavební experty pro FMP

logo czpl cz@2x
 
Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis VYHLAŠUJE POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ na výběr externího znalce za účelem kontroly úplnosti a správnosti technické dokumentace pro malé projekty včetně stavebních prací s přílohami v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Glacensis, priorita 2 "Cestovní ruch".

Zveme vás k přečtení dokumentů a předložení nabídky.

Dokumenty CZ verze:

______________________________________________________________________________________________________________________

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis PRZEDSTAWIA ZAPYTANIE CENOWE na wybór eksperta zewnętrznego w celu sprawdzenia kompletności i prawidłowości dokumentacji technicznej dla małych projektów obejmujących swym zakresem roboty budowlane  z załacznikami w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Glacensis, priorytet 2 "Turystyka".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentów i złożenia ofety.

Dokumenty PL wersja:

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou