Zpravodaj Euroregionu Glacensis pod číslem 3/2015 je právě v distribuci

obal zpravodaj český 3/2015     Vážení čtenáři, právě v těchto dnech vychází nové číslo Zpravodaje Euroregionu Glacensis - pod pořadovým číslem 3/2015. Koncem července letošního roku končí projekt "Síťová spolupráce v Euroregionu Glacensis", v rámci něhož se podařilo mj. vydat deset čísel zpravodaje. Začínali jsme v lednu roku 2013. Za těch uplynulých 2,5 roku realizace se nám podařilo seznámit čtenáře prostřednictvím zpravodaje  s mnoha úspěšně realizovanými projekty na česko-polském příhraničí, představit novinky v programu Cíl 3 2007-2013 a také poskytnout základní informace o přípravách na nové programovací období 2014-2020. V rubrice "Členská základna se rozšiřuje-představujeme nové členy" - jak již sám nadpis napovídá - zde dostaly prostor nově přijaté obce/města do sdružení, kde mohly informovat čtenáře nejen o historii ale i současnosti, společenském a spolkovém životě v obcích, o vizích do budoucna, společných projektech. V lidových tradicích a zvycích jsme se dva roky zabývali tradičními zvyky a obyčeji, tak jak se zachovaly z časů našich babiček a prababiček - jako jsou např. velikonoce, masopusty, poutě, vánoce...... a vždy ve srovnání - co se děje v Čechách a zároveň ve stejnou dobu v Polsku. V posledních dvouch číslech jsme se věnovali tradicím novodobým - zaměřili jsme se na divadelní, filmové a sportovní akce. A na poslední stránce jste si mohli s námi tak trochu "zavařit".
      A co tedy naleznete v tom posledním čísle? Seznámíme Vás s unikátní ovocnou stezkou v obci Synkov-Slemeno, ještě jednou se vracíme k mimořádně úspěšnému projektu "Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis" - tentokráte na téma poslední aktivity projektu - konference. Lázně Velichovky, které byly letos na jaře po rekonstrukci opět otevřeny, lákají k návštěvě. V nedaleké Dobrušce letos proběhne již dvacátý pátý kurz českého jazyka pro krajany. Obec Zdobnice a Městys Mladé Buky nově vstoupily do sdružení, prostor k prezentaci dostaly na stranách 12 - 13. Novodobé tradice pozvou čtenáře na divadelní, filmové a sportovní akce v širokém česko-polském pohraničí.
          Vážení čtenáři, všem děkujeme za vaši přízeň, kterou jste nám po celou dobu vydávání našeho zpravodaje poskytovali. Přejeme krásný a slunný zbytek prázdnin.
 
      Zpravodaj je zveřejněn na našich webových stránkách, v tištěné podobě je k dostání v sídle sdružení a také je k dostání ve všech informačních centrech.
Sekretariát Euroregionu Glacensis
                                                                                                                                                          
logotype CZ-PL a symbol EU with texts (fullcolor with gradient)

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou