Vyšlo další číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Vážení čtenáři,

přinášíme Vám další číslo zpravodaje Euroregionu Glacensis. Jedná se o poslední číslo, které bude vydáno v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Vydávání zpravodaje však bude pokračovat i nadále. 

 
obal cz_Zpravodaj 2-2019 FINAL Page 1Ale nyní k obsahu - na obalu je uvedena ilustrační fotografie z předání významného a prestižního ocenění, které převzali zástupci Euroregionu Glacensis začátkem června v rámci zasedání Mezivládní komise pro česko-polskou spolupráci od Ministerstva pro zahraniční věci v polském Těšíně (celé znění článku je uvedeno na straně 3). V obci Lhota u Nahořan se podařilo z dotačních prostředků opravit zchátralou budovu na nové infocentrum.O tom, že se jednalo o zdařilou akci hovoří i fakt, že obec získala za tuto stavbu ocenění v soutěži Vesnice roku 2019, a to Zlatou cihlu - v kategorii obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby (více na straně 3). Euroregion Glacensis realizoval projekt "Učíme se u sousedů", který byl ukončen poslední studijní cestou ke konci května, která mířila do česko-německého euroregionu Euregio Egrensis. Akce byla určena pro členskou základnu a jednalo se celkem o 4 poznávací výjezdy do spřátelených euroregionů (shrnutí celého projektu naleznete na stranách 4 - 5). Vnitřní příloha nese název "Objevte kouzlo Českomoravského pomezí", tak snad čtenáře osloví a inspiruje a tento krásný kraj v letních měsících navštíví (str 9 - 12). Dobruška je neodmyslitelně spjatá s F.L.Věkem. V letošním roce uplynulo již 250 let od narození této mirmořádné osobnosti - čím město Dobruška oslavilo to významné výročí se dočtete na straně 13. Dlouholetá a přínosná přeshraniční spolupráce - tak se dá nazvat přátelství dvou měst - Vrchlabí a Kowary (více o této spolupráci se dozvíte na straně 16 - 17). Během měsíců května a června se Euroregion Glacensis v rámci rozvoje česko-polských kontaktů nově zaměřil na cílovou skupinu děti a školní mládež, a to prostřednictvím aktivity "popularizace přeshraniční spolupráce". Jednalo se o osvětové a vzdělávací přednášky na téma "Poznej více Polskou republiku" - vše shrnuto na straně 18.
 
 Sekretariát euroregionu
Zpravodaj Euroregionu Glacensis je vydáván v rámci projektu "Propagace spolupráce v Euroregionu Glacensis". Více o projektu naleznete zde

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou