Pozastavení sběru žádostí v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis

Dne 14. 2. 2014 byl ukončen sběr mikroprojektů pro 12. zasedaní Euroregionálního řídícího výboru. V rámci 12. dodatečné výzvy budou rozděleny veškeré finanční prostředky z Fondu a sestaven tzv. seznam náhradních mikroprojektů, které získají smlouvu o poskytnutí dotace až po získání dalších úspor ve Fondu. Na tyto mikroprojekty se nebude vztahovat podmínka ukončení doby realizace do 31. 3. 2015 a z důvodu pozdějšího uzavření smlouvy bude Správcem umožněno posunutí harmonogramu ukončení daného mikroprojektu.
 
Zasedání Euroregionálního řídícího výboru FMP se uskuteční na polské straně dne 27. 5.2014.
 
V rámci programového období 2007 – 2013 se již nepředpokládá vyhlášení další výzvy sběru žádostí. Dovolujeme si Vás informovat, že průběžná výzva pro předkládání žádostí do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007 – 2013 byla dnešního dne pozastavena.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou