Vyhlášení fotografické soutěže

1. LOGO CZ-PL v dobrém rozlišení

Pozvánka

k účasti ve fotografické soutěži

DSC_3290Určeno pro všechny, kteří se zajímají o fotografování,

Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis realizuje projekt s názvem „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti Euroregionu Glacensis“. Cílem projektu je ukázat prostřednictvím fotografií změny v polsko-českém pohraničí, ke kterým došlo díky mnohaleté přeshraniční spolupráci. Za tímto účelem byla vyhlášená fotografické soutěž. 

Soutěž je vyhlášená od 23. března 2021 s ukončením k 15. květnu 2021. V červnu bude komise rozhodovat o vítězích, kteří získají cenu. Další informace k soutěži – tj. pravidla soutěže, termíny, územní vymezení, také formuláře povinných příloh naleznete ke stažení zde:

Pravidla fotografické soutěže

Čestné prohlášení k fotografické soutěži

Čestné prohlášení - souhlas rodičů k účasti ve fotografické soutěži

 

Zveme Vás nejen k aktivní účasti v soutěži, ale zároveň se na Vás obracíme s prosbou o další šíření informací o soutěži pro další případné zájemce.

Pokud Vás naše nabídka účasti ve fotografické soutěži zaujala, zašlete své soutěžní fotografie spolu s povinnými přílohami na e-mailovou adresu biuro@eg.ng.pl

Jste srdečně zváni.

S pozdravem sekretariát Euroregionu Glacensis

 

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou