Webinář Cestovní ruch - novinky a trendy

Logo_cz_pl_eu_barevne

V úterý 6.6.2023 od 10:00 proběhl webinář pořádaný Euroregionem Glacensis na téma Cestovní ruch – Novinky a trendy v cestovním ruchu na česko-polské hranici

Na česko-polské hranici dochází ke stále většímu rozvoji ve všech oblastech spolupráce, a to včetně cestovního ruchu. Již neplatí, že do Polska se jezdí pouze „za nákupy“, naopak je dlouhodobě zaznamenán trend nárůstu návštěvnosti českých turistů v Polsku a dorovnává se tak rozdíl oproti dřívější době. Díky stále většímu propojení obou zemí nabývá na významu také správná propagace obou zemí. Na vzestupu je jak stav jednotlivých památek a turisticky atraktivních míst, tak situace s doprovodnou infrastrukturou v podobě cest, parkovišť a dostupnosti. Velký tlak je v současnosti vyvíjen také na úroveň služeb. Jaké jsou novinky v cestovním ruchu a jeho propagaci na česko-polské hranici? Jaké probíhají projekty na podporu česko-polské turistiky? Jaká témata a oblasti jsou nejpopulárnější a na kterých je potřeba v budoucnu zapracovat?

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Pozvánka_Cestovní ruch_6.6.2023_1
Zaproszenie_Turystyka_6.6.2023 1

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou