Webinář Cyklodoprava a strategie jejího rozvoje

Logo_cz_pl_eu_barevne
Dne 18.1.2023 se uksutečnil 7.webinář projektu V kontaktu na téma Cyklodoprava a strategie rozvoje.

Cyklistika a cyklodoprava je v současnosti velmi využívaným způsobem dopravy a rekreace na českém i polském území. Na centrální úrovni je dán velký důraz na koncepční rozvoj cyklodopravy jako součást trvale udržitelné mobility. V současné době probíhají značné investice do přípravy infrastruktury pro cyklodopravu a cykloturistiku. Dochází k budování a rekonstrukcím řady cyklostezek a připravují se další nové úseky, vznikají také nové trasy singletracků. Jsou všechny tyto investice v souladu s národní strategií cyklodopravy. Jaké jsou koncepční rozvojové plány v České republice a Polsku? Kam směřuje cyklodoprava a kde hledat finanční možnosti na financování cykloturistických projektů?  A co doprovodná infrastruktura jako jsou parkovací místa pro kola, dobíjecí stanice pro elektro kola, půjčovny apod.?

Cílem webináře je seznámení se s oblastí strategického plánování v oblasti cyklodopravy na obou stranách hranice v ČR a Polsku a společná diskuse na téma nových požadavků na doprovodnou infrastrukturu.

Webinář je realizován v rámci společného projektu „V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám. Euroregion Glacensis ho realizuje společně s partnery ESÚS NOVUM a Euroregion Nisa.  Cílem projektu je vytvoření silné a stabilní sítě spolupráce v příhraničním území, která umožní odbourat negativní dopady situace spojené s pandemií a dalšími neočekávanými událostmi. Pořádány jsou jak setkání pracovních skupin zaměřených na určitou oblast přeshraniční spolupráce, tak webináře pro širokou veřejnost zaměřené na česko-polské vztahy a aktuální témata souvisejícími s nejrůznějšími aspekty života napříč oběma zeměmi.

Více o projektu V Kontaktu naleznete ZDE

Pozvánka_Cyklodoprava a strategie rozvoje_18.1.2023
Zaproszenie_Transport rowerowy a strategia rozwoju_18.1.2023

Kontakty

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
Panská 1492
516 01 Rychnov nad Kněžnou